آنچه درباره آو می‌گویند

نظر ریکاردو ونوچینی درباره آو

نظر ولادمیر استانیوسکی درباره آو

نظر قطب الدین صادقی درباره آو

یادداشت در روزنامه بانی‌فیلم درباره "گیلگمش"

یادداشت در روزنامه‌ی مغرب درباره‎‌ی "گیلگمش"