یادداشت در روزنامه‌ی مغرب درباره‎‌ی "گیلگمش"

یادداشت در روزنامه‌ی مغرب

با عنوان "اسطوره در حمام" 

درباره‎‌ی نمایش "گیلگمش" و گروه نمایش "آو"

برای مشاهده ی یادداشت، لطفن روی لینک زیر کلیک کنید

../images/Media/مغرب 11 آبان 91 .pdf

11 آبان 1391