درباره گروه آو

«گروه نمايش آو» در سال 1389 اولین تماشاخانه خصوصی و مستقل را در تهران راه‌اندازی کرد که زادگاه اجراها و ایده های اجرایی گروه شد. آنچه که شاید هویتی تازه و بارور برای تئاتر خصوصی تعریف کرد. «گروه آو» در سال 1388 توسط مهندسين و کارشناسان تحصيلکرده در زمينهاي فني مهندسي، مديريتي و تئاتر بنيانگذاري شد. با تلفيق نگاه و انديشه ی ايشان در زمينه هاي هنری در کنار تجارب مدیریتی و همچنین موففيت هاي پیشین هرکدام از موسسین در زمينه‌ي تئاتر، بينش و رویکرد آويان شکل يافت. منش و شیوه‌ی تئاتري «آو» بر اساس موسيقي، حركت، ديالوگ و انرژی است که در ارتباطی نزديک-مستقيم و مشاركتي با تماشاگر پايه ريزي شده است.

  • هییت موسس آو:

بابک مهری

امیر افشاری کرجی

سهیل اعرابی

مهدی اعتمادسعید

داوود علوی

سمیرا تنگشیر

پویا پیروزرام

 

  • اعضای اصلی آو در حال حاضر:

امیر افشاری کرجی و سهیل اعرابی (سرپرست های گروه آو)

مونا سهراب حقیقت

مهران افشردی

رکسانا قاری

ندا اصغری

 


سهيل اعرابي

امير افشاری کرجي


رکسانا قاري

ندا اصغری

مهران افشردي

مونا سهراب حقيقت