کارگاه بازیگری تئاتر ودغدغه های اجتماعی-گروه نمایش آو

تیزر فراخوان کارگاه "بازیگری تئاتر و دغدغه های اجتماعی"

"Theatrical Action and Social Concerns"

(تئاتر ابزاری برای درک رویدادها)

زیرنظر ریکاردو ونوچینی با همکاری گروه نمایش آو (سهیل اعرابی و امیر افشاری) 

از 30 آبان تا 7 آذرماه 1394 ؛ تهران،

تگ‌های مطلب

نظرات ..

نظری داری؟