سفر کوهستان واریش- اسفند 1388 و بهار 1389

دومین سفر گروه نمایش آو به روستا و کوهستان واریش در نزدیکی شهر تهران

این سفر اهمیت بسیار زیادی دارد چراکه اولین اجرای گروه نمایش آو رو پایه گذاری کرد. اجرای که پس سفرهای هفتگی و فراوان توسط گروه نمایشی، در آخرین روز بهار 1389 با عنوان "ابراهیم" در کوهستان واریش با حضور نزدیک به 150 نفر به سرانجام رسید. اجرایی تنها یک بار و در یک روز از طلوع تا غروب آفتاب.  

تگ‌های مطلب

نظرات ..

نظری داری؟