انتهای آسمان کجاست؟

تمرین-اجرا
نویسنده : نغمه ثمینی
کارگردان : بابک مهری
اجراگران: امیر افشاری، سهیل اعرابی، مهدی اعتماد سعید، داوود علوی، پویا پیروزرام، سمیرا تتنگشیر، مونا سهراب حقیقت

طراح پوستر: ثمینه اتفاق

آو اجرای نمایش خود را در خانه ای طراحی کرده است. و تماشاگران میهمانان نمایشند و اجرا یک جشن خواهد بود شاید.
برای حضور در تمرینات آزاد گروه
برای عضو شدن در گروه
برای بازی در انتهای آسمان

خانه نمایش آو، سه راه طالقانی، تهران

زمستان 1389 - بهار و تابستان 1390

 

تگ‌های مطلب

نظرات ..

نظری داری؟