کاهنه‌های باکوس

اجرا - گدرينگ "كاهنه هاي باكوس"

اين نمايش ِ پاياني كارگاه های بازيگري متد آو  است كه با مديريت سهيل اعرابي و امير افشار برگزار می گرديد و نمايش پاياني آنرا بابك مهري هدايت كرده و با حضور هنرجوبان و اعضا گروه شكل گرفته است. 
در هردوره هنرجويان با متد گروه و بازيگري ، حضور و تفكر و اجرا در اين شيوه آشنا خواهند شد. هنر جويان با شركت درتمرينات با تئاتر و طبيعت، طبيعت و تنفس، ريتم و انرژي جمعي، بازيگري و ژستهاي بدني آشنا شده و به تجربه خواهند پرداخت.

خانه نمایش آو ، سه راه طالقانی ، تهران

1389- 1390

تگ‌های مطلب

نظرات ..

نظری داری؟